ТОН

Тонот е количество на светлина во една боја.

Постојат хроматски и ахроматски тонови.

Ахроматски тонови се добиваат со меѓусебно мешање на црна и бела,додека хроматски тонови се добиваат со мешање на бела или црна со една од хроматските бои.Со бела ги осветлуваме боите,а со црна ги затемнуваме.

Ако имаме повеќе тонови кои постепено се осветлуваат или затемнуваат.тоа го нарекуваме тонско степенување или тонска скала.

Бојата во тонот не се менува со додавање на бела и црна,се менува само тонот со тоа што бојата станува посветла или потемна.