Запознавање на околината 2 одделение


Наставни содржини одделенска настава:

Домашни животни
Plan_cas_domasni_zivotni-page-001.jpg
Plan_cas_domasni_zivotni-page-002.jpg
Plan_cas_domasni_zivotni-page-003.jpg
gatanki_za_zivotni-page-001.jpg
001.jpg

002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg